Nem Chua Rán

*****

Nem chua bé bé, áo một lớp bột mỏng bên ngoài, sau đó chiên giòn. Món ăn này được dùng kèm tương bắc

*****

88,000

SKU: T-SHIRT-NINJA-SILHOUETTE Category: