Chả mực hút chân không

*****

1 gói có khối lượng 550gram, bảo quản ngăn đông được 1 tháng.

*****

255,000

Category: