Hủ nước cốt dâu tằm

*****

Hủ dâu tằm để lạnh, lấy ra chừng 1/3 cốc cốt & chục trái dâu, thêm 1/3 nước lọc rồi chêm vài cục đá, ta nói uống sao dịu ngọt mát lành.
Dân gian truyền rằng, mỗi ngày một cốc dâu tằm, giảm bớt đau đầu, mất ngủ tay tê, viêm cơ viêm khớp

 

*****

110,000

Category: