Đậu Homemade - Bún Đậu Mắm Tôm

Đậu Homemade - Bún Đậu Mắm Tôm

Đậu Homemade - Bún Đậu Mắm Tôm

0
Bún ốc chuối đậu
Chả rươi vỏ quýt

Chả rươi vỏ quýt

Cái tên HOMEMADE có nghĩa là “Nhà làm” không chỉ muốn nhấn mạnh...

150.000 VND / Phần

Ốc nhồi thịt hấp gừng

Ốc nhồi thịt hấp gừng

Cái tên HOMEMADE có nghĩa là “Nhà làm” không chỉ muốn nhấn mạnh...

90.000 VND / Phần

Bún thịt luộc mắm tép

Bún thịt luộc mắm tép

Cái tên HOMEMADE có nghĩa là “Nhà làm” không chỉ muốn nhấn mạnh...

Liên hệ

Đậu hũ tay cẩm

Đậu hũ tay cẩm

Cái tên HOMEMADE có nghĩa là “Nhà làm” không chỉ muốn nhấn mạnh...

Liên hệ

Tên sản phẩm 1

Tên sản phẩm 1

Cái tên HOMEMADE có nghĩa là “Nhà làm” không chỉ muốn nhấn m...

60.000 VND / Phần

Copyright © 2018 ĐẬU HOME MADE. All rights reserved. design by nina.vn