Chả cốm hút chân không

*****

Cốm làng Vòng chuyển vào, mọc loại ngon, mỡ phần tươi sạch, gia vị nêm nếm. Nhà Đậu hấp sơ, hút chân không sạch, khách giữ tủ đông, bỏ ra rã đông thì chiên nóng. Ăn với cơm nóng, xôi dẻo chấm nước mắm nước tương thì tuyệt vời

Gói 8 miếng, 500-600g

*****

195,000

Category: