Combo “Đậu là chân ái”

*****
Combo bao gồm:
– 2 Bún đậu đầy đủ
– 2 ly nước ( tùy chọn Trà chanh, Ngô mía lau, Nhân trần)
*****

200,000 160,000

Clear
SKU: N/A Category: