Combo “Đậu là chân ái”

*****

Combo “Đậu là Chân ái” dành cho 2 người ăn bao gồm: 2 bún đậu đầy đủ, 1 ly chè

*****

160,000

Category: