Combo 2: Tặng bill cho cô ấy

*****

Combo dành cho 3-4 người ăn, bao gồm:
2 bún đậu đầy đủ
1 bún ốc chuối đậu
1 gân bò chua cay
1 ốc nhồi

*****

369,000

Category: