Combo 1: Thương Đậu

*****

Combo dành cho 2 người ăn, bao gồm:
1 bún đậu đầy đủ
1 đậu hũ tay cầm
1 chè Homemade

*****

169,000

Category: