Giá
169.000
VNĐ
Combo 1: Thương Đậu
*****

Combo dành cho 2 người ăn, bao gồm: 1 bún...

Đặt món ngay
Giá
369.000
VNĐ
Combo 2: Tặng bill cho cô ấy
*****

Combo dành cho 3-4 người ăn, bao gồm: 2 bún...

Đặt món ngay
Giá
359.000
VNĐ
Combo 3: Xỉu up xỉu down
*****

Combo dành cho 2-3 người ăn, bao gồm: 1 bao...

Đặt món ngay
Giá
719.000
VNĐ
Combo 4: Nồi lẩu của hiện tại
*****

Combo dành cho 5-6 người ăn, bao gồm: 1 lẩu...

Đặt món ngay
ĐẶT BÀN NGAY

Đặt bàn ngay để nhận được sự phục vụ tốt nhất

đến từ Đậu Homemade